Från managementkonsult till konstnär och tillbaka igen

Jag ska ta med dig på en resa, min resa, min story.

Vi börjar på universitetet där jag läste systemvetenskaplig linje. Fråga mig inte hur det gick till när jag valde en linje med teknikinriktning. Kanske berodde det på att det var en framtidsbransch och att det kändes tryggare och enklare än en konstnärlig utbildning.

Till att början med jobbade jag med verksamhetsutveckling där nya IT-system var en av. Jag jobbade både i linjeorganisationer och som konsult. Längre fram gick jag över till att utveckla och jobba med förändring av organisationer som managementkonsult, främst i offentlig sektor, som anställd konsult och i eget företag.

Under hela min yrkeskarriär har jag haft olika ledarroller, både som linjechef och projektledare. Det gick bra för mig, det var utvecklande och jag hade roligt. Alla projekt jag jobbat i har varit utmanande, svåra, roliga och viktiga för organisationerna och medarbetarna i dem. Men jag kände mig ofta pressad av deadlines, alla beslut som behövde fattas, alla vägval som skulle göras, alla frågor som mina medarbetare, uppdragsgivare, leverantörer och för den delen jag själv hade. Det är ofta ensamt att ha en ledarroll.


Parallellt med mitt yrkesliv målade jag. Och jag insåg att det finns likheter mellan måleriet och jobbet som ledare. Du måste fatta massor av beslut och du är ensam om att fatta dem: Vilken färg ska jag ta nu? Hur kommer jag vidare? Är målningen klar? Ska jag fortsätta med den eller ska jag måla över den och börja om?

Även om man är ensam om att fatta besluten, både som ledare och konstnär, så kan man ju alltid söka efter svaret på olika ställen: fråga en kollega, googla, läsa en fackbok eller en tidskrift… men det gjorde det inte enklare för mig, det var ändå lika svårt och pressande.

Jag jobbade också med min personliga utveckling, speciellt kopplat till mitt professionella liv. ”För att kunna leda andra, måste du först kunna leda dig själv.”

Det tog ett tag, men så småningom insåg jag att jag har massor av kunskap och visdom i mig själv. Att det är där hos mig själv som jag ska söka vägledning och svaren. I processen att utveckla mitt professionella jag var mitt måleri till stor hjälp. Där gick det fortare att våga lyssna till mig själv och lita på de svar jag fick på mina frågor. I måleriet var jag orädd och trygg. Även om det är svårt ibland och jag inte vet vilken väg jag ska ta, så vet jag att jag kan lita på mig själv Det blir bra bara jag har tillit. Kunskapen och erfarenheten från måleriet smittade av sig mer och mer på mitt konsult-jag.

När jag praktiserade det jag lärt mig i måleriet (att lyssna till mig själv och lita på de svar jag fick) på jobbet som ledare blev jag först förvånad över resultatet – allt gick lättare. Det var enklare att fatta beslut. Jag velade inte längre. Jag var trygg med att besluten jag fattade var rätt. Stressen minskade. Och i takt med att min tillit till mig ökade, så ökade även mina kollegors tillit till mig. Att jag inte hade kommit på det här tidigare!? Det var ju så enkelt!

Naturligtvis behöver jag fortfarande andra människor för att bolla idéer, diskutera, höra hur de tänker, se deras perspektiv etc. Men när det kommer till beslutet, vägvalet, finns det bara en att lyssna på; mig själv. Det gäller lika mycket i jobbet som ledare och managementkonsult som i måleriet. Resultatet av att lyssna inåt istället för utåt var och är minskad stress, besluten är enklare att fatta och med höge kvalitet, jag känner mig säkrare, lugnare och mer harmonisk. Och min omgivning påverkas också positivt.

Nu hade jag lärt mig att lyssna inåt för att få vägledning och ju mer jag gjorde det ju tydligare blev det att jag ville ge mer utrymme för mitt måleri. Vilket ledde till att jag sa upp mig och startade eget. Jag fortsatte jobba som konsult, men mindre och mindre för att ägna mer tid åt konsten. Mitt gamla liv som managementkonsult var jag trött på, och jag ville lämna det helt och hållet. Det var jag och konsten som var framtiden. Men efter ett tag tänkte jag mer och mer på hur dumt det var att stryka ett streck över 25 års yrkesarbete. Det var där och då som min resa för att kombinera min erfarenhet som managementkonsult och konsten började.

Det var naturligtvis inte självklart hur det skulle gå till. Det tog sin tid. Jag funderade, bollade med andra, testade olika koncept och sen uppenbarade det sig – Jag ska hjälpa andra ledare att hitta sin röst och sitt autentiska ledarskap (precis som jag gjort). Och använda min konst som ett verktyg i processen. Ledarskapsutvecklingsprogrammet look inside™ föddes.

Programmet sträcker sig över åtta månader och består av en blandning av samtal med mig, övningar på egen hand och en målning! Målningen är det riktigt unika. Vi samskapar den genom att du berättar om ett tillfälle då du lyssnade till inåt. Och under tiden som du jobbar vidare med olika övningar, visualiserar jag din upplevelse i en målning. Målningen är sedan ditt verktyg för att fortsätta utveckla och förstärka din förmåga att lyssna till din interna röst och att förankra ditt ledarskap i dig. Du kan läsa mer om look inside™ här.

Prova du också!

Hitta ett tillfälle då DU lyssnade till dig själv och fattade beslut utifrån det. Vad hände? Vilka var med? Och framför allt – Hur kändes det?

Mina utställningar och anställningar

.