Jag är managementkonsult med dryga 25 års erfarenhet av organisations- och verksamhetsutveckling, strategi och förändringsarbete i både myndigheter och privata sektorn. Jag har haft roller både som konsult och chef i olika linjepositioner. I mina uppdrag har jag oftast rollen som projektledare, förändringsledare, rådgivare eller ledarstöd.

 

Specialistområden

Organisations- och verksamhetsutveckling
Genomlysning, analys, ta fram förslag, genomföra förändringar. Arbetet utförs i nära samarbete med kunden för att säkerställa ägarskap.
Arbetssätt, processer, processmodellering
Analyserar, utformar, testar, implementerar, förbättrar.
Ledning och styrning
Strategi och målbilder, verksamhetsplanering, ledningsgruppsutveckling och mötesstyrning.
Utvecklings- och förändringsledning
Van att planera och leda stora komplexa förändringar för att nå uppsatta mål och hantera de utmaningar som dyker upp på vägen. Förmåga att skapa samsyn kring målen, vägen till målen och viljan att nå dem.

Kontakta mig för att diskutera vad jag kan hjälpa din organisation med
+46 (0)70 735 2265