Look inside™ är ett ledarskapsutvecklingsprogram som hjälper dig att bli en mer autentisk ledare och därmed mer trovärdig. Som grädde på moset blir rollen som ledare enklare.

Nu undrar du säkert vad som krävs för att bli mer autentisk. Det är ganska enkelt: ett autentiskt ledarskap kommer inifrån och ut. Du lyssnar du till dig själv och inte till andra i olika valsituationer. En viktig komponent för ett autentiskt ledarskap är att du har tillit till dig själv. Tilliten bygger du genom att lyssna på din interna röst. När du har tillit till dig själv vågar du även visa tillit till andra, och de till dig. När det finns en ömsesidig tillit mellan dig och dina kollegor förenklas din roll som ledare exponentiellt och det blir mycket roligare.

I ledarskapsutvecklingsprogrammet look inside™ hjälper vi dig att lyssna till och följa din interna röst – att bli en mer autentisk ledare.

Stephen Spielberg förklarar varför intuition är så viktigt för honom och utmaningarna att lyssna till den i den här videon (1:50 minuter)

 • "Det här är en målning jag kommer ha med mig hela livet"      

  Maria Braaf, Property Manager
  Maria Braaf, Property Manager
 • "Det var som att träffa en vän! (första gången jag såg min målning)"

  Kristina Närman, VD och entreprenör
  Kristina Närman, VD och entreprenör
 • "Min målning kommer hjälpa mig att oftare lyssna på min egen röst"

  Lisa Hamling, partner och seniorkonsult
  Lisa Hamling, partner och seniorkonsult
 • "Min look inside målning ger mig styrka och mod att fatta beslut, stora som små. Jag älskar den!"

     
  Maria Björk, egen företagare, konsult
  Maria Björk, egen företagare, konsult
 • "Min målning hjälper mig att andas!"

  Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet
  Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet

Så går det till

Ledarskapsutvecklingsprogram look inside™ sträcker sig över åtta månader med fem delmoment. Programmet består av en blandning av samtal med mig, övningar på egen hand, uppmuntran (och tjat från mig :)) och en målning!

Målningen är något som gör utbildningen extra unik. Du får den i moment tre och den är ditt verktyg för att säkerställa att det du lärt dig under programmet består och förstärks. Målningen skapas av oss tillsammans, även om det är jag som målar den.

För vem?

För dig som är redo för ett nytt sätt att utveckla ditt ledarskap. Du vill gå inåt och utveckla dig och ditt ledarskap därifrån. Inifrån och ut.

Moment 1: Bli medveten om din interna röst
(samtal med mig)

Programmet startar med ett samtal med mig där du berättar om ett tillfälle när lyssnade till din egen röst och följde det svar du fick.

Samtalet gör dig medveten om din interna röst och hur du påverkas på ett positivt sätt då du lyssnar till den.

Moment 2: Träna din interna röst
(egen process)

Du arbetar vidare med att stärka din medvetenhet kring att lyssna inåt på egen hand. Med andra ord så börjar du redan nu träna din förmåga att lyssna till din egen röst. Träning ger färdighet.

Parallellt med din träning målar jag din unika målning utifrån vårt samtal. Din upplevelse och känsla guidar mitt måleri. Metoden gör att målningen får ditt uttryck, inte mitt. Vi samskapar målningen.

Du påbörjar träningen i att höra din interna röst och att bygga tilliten till dig själv.

Moment 3: Målning levererad
(fysisk milstolpe)

Det är speciellt när du får se din målning första gången. Det kan vara både nervöst och känslosamt. Innan du får din målning levererad säkerställer vi tillsammans att den fungerar som ditt verktyg för att lyssna inåt. Om den inte gör det gör vi de justeringar som krävs, även om det skulle betyda att ta om processen från början från det första samtalet.

Du har ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att utvecklas som en autentisk, trovärdig ledare.

Moment 4: Träning med din målning
(egen process)

Efter att du fått din målning fortsätter din träning. Nu tillsammans med målningen. En gång i månaden får du en övningsuppgift. Uppgiften syftar till att belysa olika perspektiv av att lyssna inåt och olika sätt att träna förmågan på.

Din förmåga att lyssna till din interna röst utvecklas och förstärks.

Moment 5: Uppföljning
(samtal med mig)

Programmet avslutas med ett uppföljningssamtal, vars syfte är att stämma av hur långt du kommit. Märker du en skillnad i din tillit till dig själv? Andras tillit till dig? Upplever du att du är mer autentisk och trovärdig som ledare? Och vad som är nästa steg för dig.

Du har en plan för att fortsätta utveckla ditt autentiska ledarskap.